Ovo su zanimljive činjenice koje niste znali o novcu

Otkako su stari Feničani izmisli novac pa do dana današnjeg, novac ima značajnu ulogu u životu čovjeka. Novcem ne možemo kupiti sreću, ali možemo neke druge stvari. Pa je to dovelo do tog da svi žudimo za novcem.

U ovom tekstu vam donosimo nekoliko činjenica koje niste znali o novcu, iako ga svakodnevno koristite.

Prvi vid čekova je nastao u srednjem vijeku. Vitezovi nisu željeli nositi sa sobom nikakav vid novca (zlatnike, srebro itd…) zbog pljačkaša. Umjesto toga, vitezovi su nosili posebno prstenje. Kad bi vitez hteo nešto platiti u npr. gostionici, on bi na komadu papira ostavio pečat svojim prstenom, a gostioničar bi kasnije sa tim papirom otišao na dvor, kako bi za njega dobio novac.

Najranije zabilježeno falsifikovanje novca desilo se 540. godine prije nove ere kada je Polikrat od Samosa koristio lažne zlatnike da plati dug Spartancima.

Danas se u svijetu koristi više od 170 različitih valuta. Na svijetu postoji više od 1,6 miliona bankomata, a petkom se najviše koriste.

Samo 8% novca u svijetu je “fizički novac”, ostatak je u elektronskoj formi.

Mostovi i kapije prikazane na novčanicama evra ne prikazuju stvarne građevine, već samo stilove gradnje.

Kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snjimljene muzike – zajedno!

Kreditne kartice su nastale jer je Frank Mekenmara zaboravio novčanik pa večeru nije imao čime da plati. Nakon toga je osnovao Dajners klub, kao prvu nezavisnu kompaniju koja se bavi kreditnim karticama.

Papirni novac na sebi može da nosi virus gripa čak dve nedelje.

Svake godine štampa se više Monopol novca nego pravog.